Impact Leiderschap Training Madagaskar

Van 10 tot en met 14 oktober heeft Maarten Bruynes voor YWAM Discovery een week training gegeven aan een twintigtal leiders en potentiële leiders in Antananarivo Madagaskar.

Op een goede locatie Grace House midden in Antananarivo verzamelden zich van oost en west de deelnemers. Sommigen verbleven in het gastenhuis en sommigen sliepen bij vrienden of familie. Het waren toegewijde deelnemers omdat het een druk seizoen voor hen is, ze moesten betalen voor de training en omdat ze verplicht waren om alle dagen mee te maken. De lat lag dus vanaf het begin al hoog. Iets wat voor onze training altijd het geval is.

De week bevatte onderwerpen als het hart van een leider, een bijbelse leiderschapsstijl, wat is visie en hoe werk je met een team aan een visie. Hoe maak je plannen en strategieën en de daarbij behorende budgetten. Hoever reikt je verantwoording en wat is verantwoording afleggen en hoe hou je zaken transparant.

De deelnemers hebben allen de kennis en ervaringen uit me gezogen en kregen voor het eerst een plaatje van Gods economie en hart voor de volkeren. Al met al een fantastische week waarin Maarten heel veel heeft kunnen geven.

Als follow up zal hij nog een handboekje schrijven en zelf hebben ze besloten om elkaar aan te sporen onderweg te blijven en zullen ze als groep in april 2023 weer bij elkaar komen. De verantwoordelijken voor deze de initiatieven tot deze bijeenkomst hebben zich toegewijd evenals alle andere deelnemers om op die dag aanwezig te zijn.

Het initiatief tot deze Impact Leider Training is tot stand gekomen tijdens een gesprek tussen Setra & Mirana, Nanty & Sande en Maarten. En velen hebben financieel bijgedragen zodat het voor de werkers in Gods Koninkrijk in Madagaskar mogelijk werd deze training te ontvangen waarvoor zij enorm dankbaar zijn. Misotra, misotra zouden zij zeggen. Maarten heeft zelf ook veel mogen ontvangen als het gaat over dankbaarheid!

Een ander deel viel in goede aarde en er groeide graan aan: op sommige plaatsen 100 keer zo veel, op sommige plaatsen 60 keer zo veel en op sommige plaatsen 30 keer zo veel [ als dat er gezaaid was ].

Mattheüs 13: 8 BB

Doneren?

Mocht u nog willen bijdragen om de volledige kosten dekkend te maken en de follow up en
of om het mogelijk te maken een volgende groep te trainen dan kunt u dat doen via de onderstaande gegevens:

Stichting Jeugd met een Opdracht
Mussenkampseweg 32, 8181 PK Heerde
IBAN: NL38 RABO 0326 5210 62
o.v.v. OV370-8080-ILTM

Het RSIN nummer is: 004063314.
Het KvK nummer is: 41038284