Welkom bij Oriënteer

Transforming Lives and Communities

Mijn eigen inzichten zijn altijd meer waar!

Het hoe van oriënteren

Het is voor een mens doorgaans niet eenvoudig om zich alleen te oriënteren. Bij het zoeken van de juiste weg hebben we al gauw hulpmiddelen nodig. Die middelen bestaan uit electronica, kaarten, een kompas of gewoon mensen.

Als eerste en belangrijkste zaak is dan het antwoord op de vraag: Waar ben ik? Want als we weten waar we zijn pas dan kunnen we een route uitstippelen met behulp van de boven genoemde middelen. Stel dat ik zou denken dat ik Parijs ben omdat ik Frans hoor praten – mijn eigen observatie – maar ik ben in werkelijkheid in Madagaskar, dan wordt het lastig, misschien wel onmogelijk om mijn weg naar huis te bepalen. En hoe sterker ik aan mijn eigen observatie vast houd, hoe kleiner de kans dat ik ooit thuiskom.

Onze eigen observaties en overtuigingen bepalen hoe en waar naar ik ga zoeken. Wil ik bewijs vinden dat je een hoofdbedekking moet hebben in de kerk – wat overigens respectvol kan zijn – dan ga ik daar zeker bewijs voor vinden. Want de Bijbel zegt: Zoekt en je zult vinden.

Bij het oriënteren is het dus nodig dat we eerst zelf onderzoek doen zodat we ons bewust zijn van onze ‘eigen inzichten’. Pas dan kunnen we – mits we bereid zijn onze eigen inzichten in een open hand te houden – ons gaan oriënteren.

Drie wegen om je te oriënteren:

  1. contact met mensen tijdens samenkomsten
    Deze manier is misschien spannend maar de kans is groot dat je mensen zoals jijzelf zult ontmoeten. Vanuit de verbinding met hen kun je waarschijnlijk wel bepalen of dit iets voor jou is. Een vrijvlijvende sfeer is er bij de PS 4ING-en – vieringen die worden gehouden door Paradigm Shift groepen – waar met name tijd is om elkaar te ontmoeten. We noemen het daarom ook wel Gatherings – we komen samen.
  2. het lezen van boeken en blogs
    Deze weg is veilig en er zijn zoveel boeken en blogs. Wat bepaalt jouw keuze? Dat wat je graag wil lezen of dat wat je liever niet wil lezen? Wil je graag antwoorden krijgen op de vragen waar je vandaag mee rondloopt? Of wil je leren je vragen van vandaag en morgen zelf te beantwoorden.
  3. het luisteren naar podcasts of video’s
    Deze weg is ook veilig en net als hierboven er zijn heel veel podcasts, vlogs en video’s om uit te kiezen. Wederom, wat bepaalt jouw keuze?

Maak je keuze door op een van de drie titels te klikken.

En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld,
maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken,
opdat gij moogt erkennen wat de wil van God is,
het goede, welgevallige en volkomen.

Romeinen 12: 2  NBG, GNT 1904 & ISR 1998

καὶ μὴ συνσχηματίζεσθε τῷ αἰῶνι τούτῳ,
ἀλλὰ μεταμορφοῦσθε τῇ ἀνακαινώσει τοῦ νοός,
εἰς τὸ δοκιμάζειν ὑμᾶς τί τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ,
τὸ ἀγαθὸν καὶ εὐάρεστον καὶ τέλειον.

And do not be conformed to this world,
but be transformed by the renewing of your mind,
so that you prove what is
that good and well-pleasing and perfect desire of Elohim.

[ai1ec ]