Impact Projecten

Transforming Lives and Communities

“Ons offer geeft hun leven zin, hun leven geeft ons offer zin.”

Drie Landen &  Meerdere Projecten

Over de projecten

Er zijn grof weg drie soorten projecten die we ondersteunen om de Onbereikte Etnische Volkeren te bereiken.

1) We ondersteunen Betrouwbare Vrijwilligers waar we een langdurige relatie mee onderhouden. Mensen die hun leven hebben toegewijd aan het bereiken van onbereikte bevolkingsgroepen met het Goede Nieuws en aan de onderstaande projecten.

2) We ondersteunen kleinschalige Hulpverlenings Projecten. Dit met het oog op een langdurige impact. Deze projecten komen voort uit de lokale bevolking. Zij hebben de expertise over welke methodes het best geschikt zijn.

3. We ondersteunen Onderwijs Projecten. Met name onderwijs voor kinderen die zich niet kunnen veroorloven om naar de overheidsscholen te gaan omdat de ouders het transport of de vereiste kleding niet kunnen betalen.

Opgeven Startweekend

Mensen in groepsverband trainen om hun geloof dagelijks praktisch uit te leven in navolging van Jezus Christus.

Een beweging van zelfstandig functionerende groepen die hun geloof relevant en met impact uitleven met een hart voor onbereikte bevolkingsgroepen.

Discipelschap ten top.

Groepen trainen en met elkaar verbinden, en maken tot relevante relationele expressies van de ‘kerk’ voor deze tijd.

Groepen met oog voor de zwakkeren in de samenleving ver weg en dichtbij.

Gebed

 

 

 

 

 

 

Vrijwilligers

Lokale vrijwilligers leven van de ondersteuning van een sponsors en krijgen geen salaris voor hun vrijwilligerswerk. Dit laatste is een waarde van Youth WithA Misssion wereldwijd. Daarom willen we hen ook persoonlijk steunen.

Met ca. €200 per maand p/p (dat verschilt per land en situatie) kunnen zij meestal een maand lang voorzien in hun levensonderhoud en wij hebben er voor gekozen om daar maximaal 50% in te voorzien. Er blijft ook voor hen een eigen verantwoording om bij te dragen aan hun levensonderhoud.

Zonder betrouwbare werkers geen hulpverleningsprojecten. Zonder continuïteit in de projecten zijn wij slechte rentmeesters. Dat is de reden dat zij voor ons ook een project zijn.

Scholing

De vrijwilligers dragen bij aan scholing voor kinderen die daar geen gebruik van kunnen maken:

 • omdat de ouders het onderwijs niet kunnen betalen;

 • omdat de kinderen fysiek beperkt zijn;

 • om de kinderen een toekomst te kunnen bieden;

 • het welvaart niveau van de wijk waar de kansarmen wonen te verbeteren;

 • het geven van een hoopvolle toekomst.

Voor dit project zijn middelen nodig voor het gebouw, de leerkrachten en de kinderen. We zoeken dus sponsors voor  1) het gebouw, 2) de leerkrachten en 3) voor de kinderen.

Hulpverlenings Projecten

 • bijbels in de lokale taal

 • medische hulpverlening

 • evangelisatie

 • voedsel voor kansarmen zoals blinden, doven, daklozen en leprozen

 • sociale hulpverlening – denk aan eigenwaarde kinder tieners

 • landbouw voor kansarmen

Ons offer geeft hun leven zin.
Hun leven geeft ons offer zin!

[ai1ec cat_id="17"]

Nieuws